Tvrtka Divel i ove godine na Sajmu gospodarstva Mostar 2018

Divel d.o.o. za projektiranje cesta i mostova sa sjedištem u Sarajevu osnovan je 1998. godine sa jasnom vizijom i ciljem da uvijek pruži visoku razinu usluga, osiguravajući ekonomična, trajna, sigurna i estetski prihvatljiva rješenja, zasnovana na znanstvenoj osnovi i aktualnim trendovima.

Osnovna djelatnost vezana je za oblast cestovne infrastrukture s naglaskom na izradi građevinskih, prometnih i geotehničkih projekata, nadzoru nad izvođenjem radova i poslovima revizije projektne dokumentacije.

Od osnivanja do danas, realizirali su niz projekata na autocesti koridora Vc, na mreži magistralnih i regionalnih cesta, te gradskih prometnica.

 Stalno ulaganje u suvremenu tehnologiju i obrazovanje stručnog kadra, garancija je za nastavak u razvoju i rastu ka uspješnom odgovoru na sve izazove u oblasti cestovne infrastukture

Zapošljavaju gotovo 30 ljudi, među kojima su doktori tehničkih znanosti, magistri građevinarstva, inženjeri građevine,  prometa,  geologije, geodezije, rudarstva,  inženjeri elektrotehnike i diplomirani arhitekti.